Tämä seloste koskee henkilötietojen käsittelyä Onninen Oy:n Hanakat-ketjun asiakasrekisterissä

SISÄLLYSLUETTELO

1. Rekisterinpitäjä

2. Mitä tietoja käsittelemme?

3. Missä tarkoituksissa henkilötietojasi käsitellään?

4. Säilytysaika

5. Oikeutesi peruuttaa suostumus

6. Mitä muita oikeuksia sinulla on?

7. Kuinka käytät oikeuksiasi?

8. Tietoja henkilötietojen vastaanottajista

9. Valitusosoitus

10. Välttämättömät tiedot palveluidemme kannalta

11. Tieto automaattisesta päätöksenteosta ml profilointi

12. Tietojen käyttö muihin tarkoituksiin

13. Tiedot, jotka on hankittu muualta, kuin sinulta

14. Tietosuojavastaava

 

1. Rekisterinpitäjä

Onninen Oy

Mittalinja 1, 01260 Vantaa

Y-tunnus: 1071207-9

Tämän palvelun osalta voit olla sähköpostilla yhteydessä osoitteeseen RT.tietosuoja@kesko.fi

 

2. Mitä tietoja käsittelemme?

Käsittelemme seuraavia asiakkaan tietoja:

* Perustiedot

o Nimi ja osoitetiedot

o Puhelinnumero ja sähköpostiosoite

* Asiakkaan tunnistetiedot

o Asiakasnumero

o Tilausnumero

* Toimitustiedot

o Toimitusosoite

* Asiakkuuteen liittyvät tiedot

o Maksutapa

* Antamasi suostumukset tai kiellot vastaanottaa markkinointiviestintää sähköpostitse tai matkapuhelimeen

* Asiakassuhteen hoitamiseen liittyviä tietoja

o Asiakaspalautteet

o Tietoja markkinointi- ja asiakaspalvelutoimenpiteistä

* Verkko- ja mobiilipalveluihin rekisteröityminen, käyttäjätunnus- ja verkkoselailutiedot

* Sähköiseen asiointiin sisältyvät tunnistetiedot

 

3. Missä tarkoituksissa henkilötietojasi käsitellään?

Hanakat-ketju on osa Onninen Oy:tä, joka toimii rekisterinpitäjänä. Henkilötietojesi käsittely on tarpeen Hanakat-ketjuun liittyvien asiakassuhteiden luomiseksi, ylläpitämiseksi, hoitamiseksi ja kehittämiseksi. Lisäksi käsittelemme tietojasi analysointiin, tilastointiin, markkinointiin, etämyyntiin, asiakas- tai markkinatutkimuksiin sekä erilaisten palveluiden ja tuotteiden tarjoamiseen ja parantamiseen sekä uusien palveluiden kehittämiseen.

Käsittely on tarpeen sopimusvelvoitteidemme täyttämiseksi ja oikeutettujen etujemme toteuttamiseksi. Katsomme, että meillä on asiakassuhteeseen perustuva oikeutettu etu käsitellä meille antamiasi henkilötietoja, jotta voisimme tarjota sinulle haluamasi palvelut, kehittää palveluitamme ja tarjota sinulle palveluita, joista voimme arvioida sinun olevan todennäköisesti kiinnostunut.

Sähköisen suoramarkkinoinnin osalta olet antanut suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn.

 

4. Säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään palveluissamme seuraavasti:

* Säilytämme asiakkuuteen liittyviä tietoja sekä palveluiden ostotietoja asiakassuhteen ajan ja kaksi vuotta siitä, kun asiakassuhde on päättynyt. Tietoja käytetään mm. mahdollisten reklamaatioiden selvittelyyn

* Suostumus- ja kieltotietoa markkinointiviestintään säilytämme asiakkaan tahtotilan mukaisesti ja kaksi vuotta suostumuksen peruuttamisesta tai kiellon asettamisesta

* Asiakassuhteen hoitamiseen liittyviä asiakaspalvelutoimenpidetietoja, kuten asiakaspalautteita säilytämme kolme kuukautta siitä, kun asiakaspalvelutoimenpide päätetty

* Verkko- ja mobiilipalvelun käyttäjätunnustietoja sekä verkkoselailutietoa säilytämme kuusi kuukautta

 

5. Oikeutesi peruuttaa suostumus

Kun henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi.

Henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseen silloin kun olet antanut luvan sähköiseen suoramarkkinointiin. Voit peruuttaa antamasi suostumuksen jokaisen sähköisen markkinointikirjeen alaosassa olevan linkin kautta tai osoitteessa www.kesko.fi/tietosuoja.

 

6. Mitä muita oikeuksia sinulla on?

Tietojen tarkastaminen

Kun pyydät saada pääsyn tietoihisi, Kesko ilmoittaa käsitelläänkö sinua koskevia henkilötietoja vai ei sekä toimittaa jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista.

Tietojen korjaaminen

Tällä valinnalla voit saada puutteelliset henkilötietosi täydennetyiksi ja myös virheelliset tietosi korjatuiksi.

Tietojen poistaminen

Voit pyytää henkilötietosi poistamista rekisteristä. Tietosi poistetaan, jos käsittelylle ei enää ole olemassa laillista perustetta.

Tietojen siirtäminen

Sinulla on oikeus saada meille itse toimittamasi tiedot koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, kun käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely tehdään automatisoidusti.

Käsittelyn vastustaminen

Tietyissä tilanteissa sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaisiin syihisi vedoten. Tämä oikeus sinulla on olemassa silloin, kun käsittely perustuu oikeutettuun etuun. Voit esimerkiksi vastustaa henkilötietojesi käsittelyä profilointia varten.

Voit myös milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointia varten.

Käsittelyn rajoittaminen

Sinulla voi olla oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä. Kun käsittelyä on rajoitettu, rekisterinpitäjä ei pääsääntöisesti käsittele tietojasi muuten kuin säilyttämällä tiedon. Tämä oikeus sinulla on esimerkiksi, kun kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jos käsittely on lainvastaista tai jos olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä ja odotat vastausta kyseiseen toimenpidepyyntöön.

 

7. Kuinka käytät oikeuksiasi?

Hanakat-ketju on osa Onninen Oy:tä, joka on osa Kesko-konsernia. Keskolla on tietosuojaportaali osoitteessa www.kesko.fi/tietosuoja. Portaalissa voit tehdä toimenpidepyynnön käyttäen vahvaa tunnistautumista pankkitunnuksillasi. Portaalin kautta saamaamme pyyntöön vastaamme ensisijaisesti portaalin kautta ellet nimenomaan pyydä muuta toimitustapaa.

Mikäli et halua tai voi käyttää portaalin palveluita, voit myös lähettää meille henkilökohtaisesti allekirjoittamasi pyynnön kirjeitse yllä mainittuun osoitteeseen ja merkitse kuoreen ”tietosuoja”. Tällaisen pyyntöön vastaamme kirjeitse. Mikäli vastaus sisältää henkilötietojasi, toimitamme kirjeen henkilökohtaisena kirjattuna kirjeenä. Kirjettä ei voi kuitata vastanotetuksi kukaan muu, kuin vastanottajaksi merkitty henkilö. Näin varmistamme kirjeen oikean vastaanottajan ja tietojen luottamuksellisuuden.

 

8. Tietoja henkilötietojen vastaanottajista

Kesko (sisältäen Onninen Oy:n Hanakat-ketjun) rekisterinpitäjänä käsittelee henkilötietoja itse mutta käyttää myös apunaan erilaisia palveluntuottajia. Kesko pyrkii käyttämään parhaita ja luotettavia yhteistyökumppaneita ja vastaa valitsemiensa palveluntuottajien toiminnasta henkilötietoja käsiteltäessä. Nämä palveluntuottajat voivat vaihdella, mutta niihin kuuluu:

* Tietotekniikkapalveluiden tuottajat

* Mobiili- ja verkkokauppapalveluiden tuottajat

Henkilötietoja voidaan luovuttaa samaan konserniin tai Keskon ketjuliiketoimintaan kuuluvien yritysten markkinointitarkoituksiin.

Henkilötietoja katsotaan siirtyvän EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle tietotekniikkapalveluiden tuottamisen yhteydessä, kun henkilötietoihin on käyttömahdollisuus Intiasta käsin. Tästä tietojen siirrosta on tehty palvelutoimittajan kanssa sopimus noudattaen EU-komission vahvistamia mallisopimuslausekkeita. Mallisopimuslausekkeisiin voit tutustua osoitteessa http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0087&from=en.

Myös eräillä viranomaisilla on lakiin perustuva tiedonsaantioikeus. Tällaisia viranomaisia ovat mm. poliisi-, tulli-, rajavartio- ja veroviranomaiset.

 

9. Valitusosoitus

Mikäli katsot, että emme käsittele henkilötietojasi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti, voit tehdä valituksen valvontaviranomaiselle. Suomessa kyseinen viranomainen on tietosuojavaltuutettu.

 

10. Välttämättömät tiedot palveluidemme kannalta

Jotta voisimme sinulle palveluitamme, on meidän käsiteltävä välttämättömiä henkilötietoja. Tällaisia tietoja ovat mm. yhteystiedot. Suostumus sähköiseen markkinointiin ei ole välttämätön tieto, mutta ilman suostumusta emme voi toimittaa sähköistä ja yleensä kohdennettua suoramarkkinointia.

 

11. Tieto automaattisesta päätöksenteosta ml profilointi

Emme tee automaattista päätöksentekoa kuten profilointia henkilötietoihin liittyen.

 

12. Tietojen käyttö muihin tarkoituksiin

Emme käytä tietoja muihin kuin tässä asiakirjassa ilmoitettuihin tarkoituksiin. Mikäli myöhemmin ilmenee uusia käyttötarpeita informoimme sinua siitä ja tiedon käsittelyperusteesta. Tarvittaessa pyydämme sinulta suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn uusia käyttötarkoituksia varten.

 

13. Tiedot, jotka on hankittu muualta kuin sinulta

Emme kerää tietoja rekisteriin muualta kuin sinulta.

 

14. Tietosuojavastaava

Voit olla yhteydessä Keskon tietosuojavastaavaan, jos asiasi koskee henkilötietojen käsittelyä tai EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen perustuvien oikeuksiesi käyttämistä Keskon tai se tytäryhtiöiden toiminnoissa.

Saat yhteyden Kesko Oyj:n tietosuojavastaavaan sähköpostitse tietosuojavastaava@kesko.fi